AVG & Privacy

Daar waar voorheen een periode lang alleen berichten vanaf onze website automatisch op onze Facebook-pagina werden geplaatst, lopen website en Facebook sinds april 2022 niet meer synchroon.

Onze focus ligt op berichten over ontwikkelingen rondom onze vereniging, zoals de vorderingen van de Brede Maatschappelijke Voorziening, openingstijden kantine, activiteiten die worden georganiseerd en het informeren van toeschouwers over de wedstrijden van onze jeugd- en seniorenteams.

Maar uiteindelijk zijn het jullie en onze vrijwilligers die onze vereniging maken en we ontkomen er niet aan om te berichten over wedstrijden. Jullie zijn tenslotte lid geworden van onze vereniging om plezier te halen uit het winnen van wedstrijden. Succes stimuleert en daar willen we iedereen die onze vereniging volgt over informeren. Foto en film ondersteunen de berichten en daarbij wringt enigszins de schoen.

We hebben als vereniging namelijk te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verordening zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd.

Rondom wedstrijden worden foto’s en film gemaakt, maar deze op internet plaatsen (Facebook valt hier ook onder) mag niet zomaar. Want komen personen herkenbaar in beeld, dan gaat het om persoonsgegevens en geldt de privacywet.

Op onze website en Facebook-pagina delen we foto’s en film hetgeen betekent dat toestemming nodig is van degene die op de foto’s staan of in filmpjes voorkomen.

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan geeft de AVG je extra bescherming. Want kinderen kunnen de risico’s van een gegevensverwerking niet of minder goed inschatten. Daarom moeten we toestemming hebben van één van je ouders of verzorgers.

In ons aanmeldformulier is een passage opgenomen inzake het gebruik van beeldmateriaal op de website en Facebook-pagina van VV Spaubeek. Wil je dat niet, dan hebben jij of je ouders / verzorgers ervoor kunnen kiezen hiervoor geen toestemming te geven.

Hebben jij of je ouders / verzorgers toestemming gegeven, maar wil je / willen jullie dit niet meer? Dan kun je die toestemming altijd intrekken. Dat moet net zo makkelijk gaan als toestemming geven.

Geef dat dan aan ons door, zodat wij hiermee in de toekomst rekening kunnen houden. Een mailtje naar secretariaat@vvspaubeek.nl met daarin je gegevens en het verzoek is voldoende.

Categorieën

Archief