Week van de Scheidsrechter

·

·

‘Voor dit duel is dringend een scheidsrechter gezocht, want zonder scheidsrechter, geen wedstrijd.’

Zomaar een zinsnede uit een Facebook-bericht van afgelopen maand. En het is niet de eerste keer dat er via Facebook een oproep wordt gedaan een leidsman te vinden.

Steeds frequenter hebben teams moeite met het vinden van een scheidsrechter. Maar ook grensrechters zijn dungezaaid binnen onze vereniging. Binnen seniorenteams is het gemeengoed een reservespeler als grensrechter aan te duiden, maar ook daarvoor staan spelers niet in de rij. En bij jeugdteams heb je echt wel een volwassen iemand nodig.

En wie gaat de vlag ter hand nemen bij ons eerste elftal, mocht Vincent een keer verhinderd zijn? Is het je trouwens opgevallen wat de gemiddelde leeftijd is van het Limburgse scheidsrechtercorps?

Al seizoenenlang een vertrouwd gezicht langs de Spaubeekse zijlijn

Daarom zetten we één keer per jaar onze scheidrechters en grensrechters in het zonnetje tijdens ‘De Week van de Scheidsrechter’. Van 30 september tot en met 8 oktober staan we stil bij al die officials die zich vaak belangeloos inzetten om wedstrijden in goede banen te leiden.

Dus wees zuinig op deze mensen en heb een woord van dank voor hen klaar. Specifiek deze ene week per jaar, maar eigenlijk ook tijdens de overige 51 weken.

Want je kunt zo veel voetballers hebben als je wilt, zonder scheidsrechter geen wedstrijd.