Interview LMS

·

·

,

Vandaag zijn wij op bezoek bij Albert Laugs van Limburgs Metaal Spuitbedrijf (LMS). Een bedrijf dat al meer dan 30 jaar aan VV Spaubeek verbonden is en datgespecialiseerd is in het leveren van maatwerk (specialistische) metalenonderdelen en het toepassen van een speciale (thermische) spuittechniekwaardoor deze onderdelen langer mee gaan. Zoals ieder interview starten wij meteen rondleiding en dan blijkt direct wat voor een bedrijf LMS is. Als ik Albert in de productiehal namelijk vraag om iets te vertellen over het bedrijf, begint hij te vertellen over collega’s en de samenwerking tussen mensen binnen het bedrijf,het is duidelijk dat die centraal staan. Nadat wij koffie hebben genomen en rustigzijn gaan zitten, komt het gesprek op gang:

“Wat LMS zo mooi maakt als bedrijf? Het feit dat het kleinschalig is, je veel kunten mag doen maar het soms wel hectisch is. De klant staat hier altijd centraal enhet is belangrijk dat wij met de klant in contact blijven en kunnen leveren als zijeen vraag stellen. Dat levert soms een piek in het werk maar de collega’s vangendat altijd op, daar ben ik trots op”

Ook benoemt Albert het proces, dat specialistisch is maar waarvan zij een hoge kwaliteit leveren. Zelf is Albertbetrokken bij de opleiding die door het Nederlands Instituut voor Lastechniek gegeven wordt en dat zegt ietsover de standaard die bij LMS nagestreefd wordt. Het is duidelijk dat Albert ook veel weet over deze techniek enop de vraag of zijn hart ook een beetje in die techniek ligt, beginnen de ogen iets te glimmen: ”Het hele bedrijfen de mensen in zijn geheel is mooi maar bij de machines gebeurt het en ik vind het altijd leuk om daarmeebezig te zijn.”

De uitdaging voor LMS in de komende jaren zijn de digitalisering waardoor zijn mensen zich nog meer enmakkelijker kunnen richten op het belangrijkste: goede producten maken voor de klant. Daarnaast wordtgewerkt aan de samenwerking binnen het team. Corona was natuurlijk ook voor LMS een lastige periode maargelukkig zagen zij wel kansen (markten die verplaatsten), toen de pandemie uitbrak.

Kortom een bedrijf waar Albert al 17 jaar vol trots werkzaam is, intern een studie heeft afgerond en met hetnodige vertrouwen van de directie vanuit de techniek op de werkvloer op kantoor is beland (vooral door dedigitalisering en een efficiencyslag binnen het bedrijf). In de jaren nog verder doorgegroeid en in 2019 isingestapt als (mede-) eigenaar binnen het bedrijf. Aan de voor velen binnen Spaubeek bekende oud eigenaarheeft hij veel steun. Deze is nog steeds persoonlijk betrokken als hij regelmatig (lees dagelijks) langskomt envanaf de zijlijn meekijkt. Ondertussen voel je precies wat de cultuur in het bedrijf is als Albert vol trots over demensen praat en zijdelings noemt dat zijn vrouw naast haar werk een gedeelte van de administratie doet. Eenfamiliecultuur die ook binnen VV Spaubeek centraal staat en waardoor er duidelijk een match is tussen beide.

De voetbalclub en het dorp

Het volgende onderwerp is de band met de voetbalclub. LMS is al 30 jaar actief verbonden aan de verenigingVV Spaubeek. Albert heeft jarenlang op het eerste elftal gespeeld en is nog steeds op en naast het veld actiefbinnen de vereniging. Genoeg stof om eens te praten over de club.

Als eerste bespreken wij de band tussen het bedrijf en VV Spaubeek en deze is met name gestoeld op de banddie de mensen binnen LMS altijd hebben gehad met het dorp: “Spaubeek, de mensen binnen Spaubeek en decultuur binnen onze club zijn uniek. Een geweldige plek waar saamhorigheid het fundament vormt voor eenstabiele voetbalcultuur en ledenaantal”. Uiteraard gaat het dan snel over het nieuwe complex, een prachtige accommodatie en precies wat Spaubeek nodig heeft. Nu het staat, moeten wij aandacht hebben voor de details enafwerking maar de club is er echt op vooruit gegaan. Een plek waar mensen samenkomen, genieten van hetvoetbal en waar ook de sociale activiteiten even gezellig zullen zijn als op het oude complex.

Op de vraag wat Albert van de huidige prestaties vindt, blijkt hij de seniorenteams goed te volgen. Het eersteelftal is na de winterstop in de winning mood geraakt en heeft het seizoen mooi afgesloten. Met een heel aantalgoede voetballers (zowel ervaren als jong) lijkt een mooie weg ingeslagen te zijn. Ook belangrijk, de sfeer in heteerste lijkt als vanouds erg goed. Het tweede presteert heel erg goed met de jonge groep spelers en het derdeblijft eigenlijk het leuke vriendenteam zoals dat een aantal jaar geleden gestart is. Buiten de prestaties van vierdie recent kampioen zijn geworden, noemt Albert met name de teamgeest van dat elftal. Hij traint vaker mee enwordt dan altijd hartelijk ontvangen. Ook het vijfde lijkt de weg in Spaubeek gevonden te hebben en is klaar omnog een seizoen verder te gaan.

De voetballer

Jij speelt bij het 35+ team van VV Spaubeek (naast de drumband en een seizoenskaart bij Fortuna). Wat was hetmooiste moment? “Dat was toch wel het seizoen in 2005, naast een geweldig team (de namen rollen over tafel)was het een zwaarbevochten kampioenschap bij Vaesrade waarin ik toch wel een belangrijke rol had als jongeverdediger.” Om bij het kampioenschap van 2010/2011 speler van het jaar te worden vind ik ook nog steeds ergbijzonder.

Met een lach beantwoordt Albert de vraag over zijn kwaliteiten als voetballer: ”Dit weet iedereen die mij kent;hard werken, coachen van mijn medespelers en het mannetje uitschakelen”. Hij noemt met name desamenwerking met clublegende Jos Ophelders in de verdediging als een geweldige periode. Zij voelden elkaar perfect aan. Andere noemenswaardige namen? Ray Peters, de beste voetballer waarmee hij heeft samengespeeld en de seizoenen met Roger en Bouke, jongens waar hij een band mee had en die een wervelwind tandem vormden op het middenveld. Tegenwoordig speelt Albert op 35+ en hoewel ook daar winnen belangrijk is, vindthij het met name leuk om oude bekenden tegen te komen, serieus te voetballen en de gezelligheid na afloop vande wedstrijden. Ook is het leuk om te zien dat alle ‘oud’ voetballers van Spaubeek het toch leuk vinden om diepaar vrijdagen per jaar aan te sluiten bij dit team.

Hoewel de band tussen LMS en Spaubeek centraal stond en ondergetekende wekelijks even bijpraat met Albert,bleek het ophalen van herinneringen en oude voetbalverhalen de tijd goed te rekken en moest het gesprek en eenleuk bedrijfsbezoek echt afgebroken worden zodat de tas thuis gehaald kon worden voor een heerlijk avondje35+ voetbal.