Sponsor van de maand : Gasterij Terborgh

·

·

,

Ik heb een afspraak met Sjef Wetzels, de man achter Gasterij Terborgh. “Wim, zullen we buiten op het terraszitten, het is zo’n mooi weer?” En zo zitten we in een mooi voorjaarszonnetje te genieten en te praten over deGasterij Terborgh. Dat mooie voorjaarsweer was voor meerdere mensen een reden om de Gasterij te bezoeken.Het werd er gezellig druk. Een interview met een geboren verteller.

Gasterij Terborgh heeft al diverse exploitanten gehad. Sinds wanneer staat Sjef aan het roer?
“Ik heb de Gasterij overgenomen op 1 maart 2014. In het najaar van 2013 hoorde ik dat de Gasterij te koop stonden heb ik me direct gemeld bij de destijdse eigenaren. Ik zag en zie nog steeds grote mogelijkheden hier. Na eenaantal gesprekken zijn we overeengekomen dat ik per maart 2014 de zaak overnam”. In de beginfase was hetpionieren hier”, zo zegt Sjef; “we moesten koken met gasflessen en herhaaldelijk viel de stroom wel eens uit.Gelukkig is dat verleden tijd en is ook onze afwaskeuken inmiddels wat meer bij de tijd gebracht.”

Wat deed Sjef in de jaren voordat hij de Gasterij bezat?
“Ik heb 23 jaar in de zorgsector gewerkt met mensen met een verstandelijke handicap. Met deze mensen werken,samen doelen bereiken en bijdragen aan een ontwikkeling van deze mensen, is het mooiste wat er is. Het warenhele mooie jaren waarin ik echt mijn hele ziel en zaligheid heb gestopt. Helaas veranderden enkele jaren geledende uitgangspunten in het zorgwerk zodanig dat ik daar voor mijn gevoel niet meer in paste. Mijn hele leven alwerkte ik af en toe in de horeca en zo was het starten van een eigen horecabedrijf wel een logische stap. Mijninteresse in de mensen komt ook hier goed van pas”.

Wat is de kracht van Gasterij Terborgh?
Daar hoeft Sjef niet over na te denken. “De aandacht die wij aan mensen geven! Hier komen veel vaste gastendie we zo goed kennen dat we bij binnenkomst al de gewenste drankjes serveren. Regelmatig zitten we bijgasten aan tafel en gaan we met hen in gesprek. Zo ontstaan mooie contacten! Mensen moeten zich hier thuisvoelen en vrij om te spreken, als zij dat willen. Niets moet!” Gastvrijheid in optima forma.
Een andere kracht, zo geeft Sjef aan, is de sfeer binnen het team. Met 2,5 medewerkers in vaste dienst en 16oproepkrachten verzorgt men er de gasten. Ook werken er 2 mensen met een beperking; een volkomen logischezaak. Sjef weet als geen ander hoe waardevol dit voor iedereen is. “Het mooie is dat iedereen uit eigen wil hiernaar toe gekomen is en hier wil werken. De onderlinge samenwerking is echt geweldig, het klikt onderling erggoed en dat zie je terug in het geringe personeelsverloop. Als ik snel extra hulp nodig heb, volstaat een appje. Inno time reageren collega’s en beginnen direct te werken”. “Goed met elkaar omgaan, interesse in de ander tonenen iedereen bij de les houden; daar zijn we hier bewust mee bezig”.

Waar komen de gasten vandaan?
Uiteraard komt het overgrote deel van de gasten uit de regio Beekdaelen en bijvoorbeeld Spaubeek. Daarnaastweten ook mensen uit Landgraaf, waar Sjef vandaan komt, de weg ook goed te vinden naar de Gasterij. Maar hetgaat verder dan dat. Diverse groepen uit Midden en zelfs Noord-Limburg melden zich voor een drankje, eenlunch, een arrangement of een feest. “Geweldig om te zien hoe we er met het hele team in slagen om mensen tebinden en te laten genieten van het mooie van de Gasterij en de omgeving”.
De Gasterij heeft diverse arrangementen. Sjef spant zich maximaal in om zijn gasten te plezieren en te ontzorgenop dit gebied. Graag denkt hij mee om evenementen helemaal op maat samen te stellen. Op de website staandiverse arrangementen. Sjef geeft aan dat hij tevreden is over het gebruik hiervan. De mogelijkheden zijnfeitelijk onbegrensd en hij heeft op dit gebied nog een hoop ideeën die uitgewerkt moeten worden.

Wat zijn je plannen of idealen voor de komende 5 jaar?
“Ik heb zeker nog wensen om ervoor te zorgen dat ik alle beschikbare plaatsen binnen en buiten (220) beter kanbedienen. De kosten hiervoor zijn echter zodanig hoog, dat dit niet allemaal tegelijk haalbaar is. Door de groeivan de Gasterij in de laatste jaren hebben we wel al een aantal zaken kunnen aanpakken. Er is nu een speeltuingekomen, de eerder genoemde afwaskeuken, er komen nieuwe parasols en intern kijken we hoe we nogefficiënter kunnen werken. Daarnaast heb ik nog wel een aantal mooie plannen in mijn hoofd, maar ik heb ook temaken met het feit dat we hier in een monument werken en dus niet alles zo maar even aangepast kan worden.”

“Maar Wim, mijn grootste wens is om gewoon de continuïteit te behouden. Zoals het nu gaat, ben ik tevreden.Samen met het personeel ervoor zorgen dat de Gasterij een toplocatie blijft voor veel gasten. Dan zijn de gastentevreden, mijn team en ikzelf!”

Wat doet Sjef buiten het bedrijf?
De roots van Sjef liggen in Waubach. Hij is beschermheer van de schutterij St Joseph en ook nog vrijwilliger bijJong Nederland, waar hij met gehandicapten werkt. Waubach kent Sjef en Sjef kent Waubach. De maandagenworden vrijgehouden om zijn rol als opa in te vullen. Sjef geniet hier met volle teugen van.

Hoe volgt Sjef de club?
“De weekenden zijn drukke dagen voor de Gasterij. Wij werken als andere mensen vrij hebben, dus tijd ombijvoorbeeld een wedstrijd te komen kijken is er eigenlijk niet. Ik heb enkele medewerksters uit Spaubeek indienst en zij houden me af en toe op de hoogte omtrent de club. Bovendien heb ik nog altijd een uitnodiging om….me te melden bij de vrijdagmorgengroep….” Sjef, die uitnodiging staat nog steeds overeind. Je bent altijdwelkom!
Tijdens het interview zorgen de medewerkers voor een puike verzorging van de gasten. Toch is Sjef af en toenodig om afspraken met gasten te maken. Ik besluit dan ook het interview te beëindigen zodat Sjef zijn tijd kanbesteden aan datgene wat hij zo goed kan; de gast meenemen in het geweun geneete!
Gasterij Terborgh; gastvrij zeer zeker, heel gewoon en tegelijk bijzonder!