Sponsor van de maand – Bouwservice Menno Janssen

·

·

,

“Ik zal nog even thuis overleggen, maar hou even 27 januari aan. Mvg Menno”. Met dit mailbericht alsuitnodiging schuif ik die middag aan tafel bij Menno en Stephanie om eens nader kennis te maken met de manachter dit bedrijf. Zoon Job doet zijn middagdutje en mijn eerste indruk is dat ik met een vakman spreek als ikhoor en zie wat ze allemaal aan hun huidige woning hebben gerenoveerd. Je ziet de bouwservice bij wijze vanspreken om je heen.

Wanneer ben je je bedrijf gestart?
“In mei 2008 ben ik samen met een vriend gestart als zelfstandige. Daarvoor deden we al klussen na dereguliere werktijd. Uiteindelijk hebben we besloten om uit elkaar te gaan en ben ik in 2011 alleen doorgegaan”.

Wat doet het bedrijf, wat zijn specialisaties?
“Ik doe verbouwingen, renovaties, onderhoud, electra, ramen en deuren. Echte specialisaties heb ik niet. Ik beneen allrounder. Daar moet ik wel bijzeggen dat ik voor sommige werkzaamheden derden inhuur om te zorgen datde kwaliteit altijd goed is en een project ook in de afgesproken tijd gereed is. Ik coördineer ook veelwerkzaamheden. Ik adviseer en zorg dat de mensen niet met diverse partijen te maken hebben”.
Op mijn vraag of hij ook opgeleid is in de bouwkundige wereld, lacht hij. “Na de middelbare school ging iknaar de Hogeschool in Heerlen, maar theoretische vakken lagen mij niet. Ik werkte in de vrije tijd bij eenaannemer en dat vond ik gaaf. Ik leerde het vak puur in de praktijk. Goed kijken naar hoe dingen gedaan werden.Mijn ouders stelden voor om maar eens een paar maanden in dienst te gaan bij de aannemer. Dan zou ik welinzien dat ik beter een school kon afmaken. Dat heb ik gedaan en heb daarna het nog even op de HEAOgeprobeerd, maar de gedachte om beroepsmatig binnen te zitten, dat was geen leuk vooruitzicht. Ik heb deHEAO weer vrij snel achter me gelaten en ben nu een selfmade man in de bouw.”

Heb je ook personeel in dienst?
“Nee. Ik ben een echte éénpitter, al huur ik, zoals gezegd, wel af en toe mensen in”. Ik wil graag echtzelfstandig blijven. Ik houd van de afwisseling in opdrachten en kan dat tot nu toe prima invullen. Een wens omte groeien naar een bedrijf met een aantal medewerkers heb ik niet”.

Hoe komen de klanten bij je terecht?
Het blijft even stil. “Tja, dat is de kwaliteit die ik lever want mijn opdrachtgevers zijn blijkbaar zo tevreden datzij mijn reclamemiddel zijn. Ik weet ook soms niet hoe ze bij mij terechtkomen, maar in verreweg de meestegevallen hoor ik dat ze van die of die gehoord hebben dat ze mij eens moeten bellen.”
Kwaliteit is wel het begrip dat ik in het hele gesprek opmerk. Menno staat voor kwaliteit en als hij dat niet kangaranderen bij een aanvraag, dan zal hij dat ook aangeven en de klus niet uitvoeren. “Bij mij is het “afspraak isafspraak. Ik wil goed werk afleveren en eerlijk en betrouwbaar zijn”

Hoe staat het met de orderportefeuille?
“Ik mag niet klagen. Op dit moment zit ik feitelijk volgeboekt tot halverwege mei en voor de grotere projectenwaarin meer mensen nodig zijn, zelfs nog later”. Met feitelijk alleen mond-op-mondreclame is dat gewoon eenhele mooie positie.

Wat zijn je plannen of idealen voor de komende 5 jaar?
Menno stelt tevreden vast dat hij sinds het volledige eigen ondernemerschap steeds voldoende werkaanbod heeftgehad. “Als ik de komende 5 jaar net zo goed de opdrachten aangeboden krijg en kan uitvoeren als nu, dan benik dik tevreden. Zoals al gezegd, ik wil niet groeien in personeel”.

Wat doet Menno Janssen buiten het bedrijf?
Voetbal en carnaval! “De zaterdagmiddag is voor de veteranen in Genhout en op de dinsdagavond train ik daar ook nog mee”. De voetbalcarrière van Menno bracht hem van GSV’28 naar VV Neerbeek, GVCG en de cirkelwordt weer rondgemaakt in Genhout. Bij GSV’28 lukte het niet om in het eerste elftal te komen en dus heeft hij zijn heil op andere plaatsen gezocht en gevonden. “Ik heb zelfs nog met Niek Salden (SPAR) gevoetbald”
“En de carnaval is als oud-prins van de Sjravelaire in 2005 natuurlijk belangrijk. Ik ben nog steeds actief voor dejeugdraad in Genhout. Vanaf september gaan we regelmatig ‘de berg op’ om dit mooie feest voor te bereiden”.

Hoe is de sponsoring ontstaan?
“Het bedrijf bestond al een paar jaar en ik vond het eigenlijk vreemd dat ik niet benaderd werd. Uiteindelijk istijdens een straatfeest via onze overbuurman Henk Jansen de sponsoring aan bod gekomen en sindsdien wordtmijn naamsbekendheid groter. Naast de VV Spaubeek sponsor ik ook de zeskamp en uiteraard GSV ‘28 en de Sjravelaire in Genhout”.

Volg je de club?
“Op maandag kijk ik in de krant naar de uitslagen. Zelf zie ik bijna geen wedstrijden omdat we de zondag alseen familiedag willen houden. Op werkdagen ben ik ’s avonds ook vaak bezig met werkvoorbereiding enopnamen, dus dan is een echt vrije dag wel lekker”.

Heb je nog een tip voor de vereniging?
“Ja, die heb ik. Ik vind het fijn dat in Spaubeek nog een grote kern van spelers is die uit het dorp zelf komen. Houdt dat vast, want dat is volgens mij de kracht van deze vereniging. Dan gaan mensen ook kijken naar spelersdie ze kennen en ook op andere momenten meemaken. De band tussen club, spelers en supporters is dan veel hechter”.
Dat advies neem ik graag mee naar de club. Ik dank Stephanie en Menno heel hartelijk voor de gekregeninformatie, de gastvrijheid en hun spontane opstelling en neem afscheid van hen. Ik fiets tevreden terug naarhuis in de wetenschap dat zij ook tevreden zijn met hoe het gaat. Wat is er mooier dan dat?