Sponsor van de maand : BPG MURIS Bouwmaterialen

·

·

,

Op een vrijdagmorgen ben ik om 09.00 uur in het bedrijf waar dan al anderhalf uur lang diverse ZZP-ers en ookparticulieren binnen zijn gekomen om hun benodigde materiaal op te halen en met hun klussen aan de gangzijn. Ook de bezorgvrachtwagen is dan al lang op pad. Tijd om eens te ervaren hoe dat zo komt en loopt en datvraag ik aan de heer Jos Baggen, directeur van BPG Muris Bouwmaterialen.

Wanneer is BPG Muris gestart?
In 1949 begint de heer Muris zijn groothandel in bouwmaterialen op de Rijksweg Noord in Geleen. Zo vlak nade oorlog was de behoefte aan bouwmaterialen groot en gingen de zaken goed. Helaas stierf de heer Murisplotseling in 1953 en nam de boekhouder, Baggen senior, de zaak waar. In 1999 neemt zoon Jos Baggen de zaakover. Om kwaliteit en de professionaliteit te waarborgen, wordt de samenwerking gezocht en gevonden met eeninkoopcombinatie en een aantal jaren later wordt door middel van een samenwerking de steeds dynamischerwordende markt korter gevolgd. En zo is Muris tot op de dag van vandaag gevestigd op de eerste locatie naarvolle tevredenheid van Jos Baggen.

Wat doet uw bedrijf, wat zijn specialisaties?
“We doen alles van ruwbouw tot aan de afbouw en we zijn er dus voor zowel de aannemers, de ZZP-ers, maarook voor de particuliere markt. Iedere klant wordt hier snel en compleet geholpen met een goed advies hoe dematerialen te verwerken en te combineren. Sinds de samenwerking met BPG-formule hebben we in onzeshowroom een grote profshop van ruim 10.000 artikelen waarmee het aanbod van bouwmaterialen nu eenduidelijke plus heeft in de vorm van bijvoorbeeld gereedschap en kleding, zodat iedereen nu alles onder 1 dakkan vinden.”

Muris is onderscheidend van de concurrentie door een ruim assortiment aan vloer- en wandtegels, die exclusiefvoor Muris uit Italië en Spanje worden geïmporteerd. Daarnaast is de sierbestrating een belangrijke pijler, naastde al eerder genoemde profshop.

Wat is de kracht van BPG Muris?
“Dat is op de eerste plaats zeer zeker onze logistieke tak. We kunnen heel snel zorgen dat de bestellingenafgeleverd worden op de plek en op de tijd dat dat nodig is en vanaf een netto factuurbedrag van € 150,– doenwe dit zelfs gratis. We merken wel eens dat mensen de afmetingen en gewicht van een grote partijklusmaterialen niet goed inschatten. Wij zijn dan zo flexibel om spullen die niet op de bouwplek gestald kunnenworden, terug te halen naar ons bedrijf en op afroep weer te leveren. Daarnaast zit de kracht vooral in de mensendie bij ons werken. Iedereen met een lange ervaring in de branche en goed op de hoogte van de mogelijkhedenvan de producten. Een grotere klus moet met een professional worden doorgenomen, zo adviseert Jos Baggen.En die professionals zitten bij ons, al vaak met heel veel dienstjaren en dat geeft voor de klanten een vertrouwdgevoel. En een derde kracht zit in de koppeling die we hier hebben door zowel de zakelijke als de particuliereklant met gelijke aandacht te bedienen.

De economie trekt aan. Is dit ook bij u merkbaar?
Ja. In de aannemerij worden weer grotere projecten opgestart waarin wij met onze leveringen een rol spelen.Zelf hebben we in de afgelopen jaren ook investeringen uitgesteld, die ik nu toch graag weer wil oppakken.Daarnaast hebben we de afgelopen jaren wel de trend gezien dat er meer ZZP-ers op de markt komen. Daarhebben we met onze profshop en uitgebreider assortiment goed op ingespeeld.

Waar wil BPG Muris over 5 jaar staan?
“We zijn als organisatie bezig met een ontwikkeling van een online- inkoopplatform. Daar zie ik toekomst in alzal voor de grotere zaken een afstemming met een professionele verkoper van vlees en bloed zondermeerwaardevol blijven. Maar omni-channel is de trend. We zijn er hier in Geleen klaar voor”.

Wat doet de heer Baggen buiten het bedrijf?
“Ik ga graag met mijn vrouw op korte vakanties. Zo zien we meer van de wereld en hebben eerder een rustmomentje te pakken. Daarnaast wandel ik graag en ben ik met mijn zoon actief in het aankopen en opknappen van oudere auto’s. Die proberen we daarna weer te verkopen. Dat is een mooie hobby”.

Wat is de motivatie om onze vereniging te sponsoren?
Ik vind het belangrijk om het maatschappelijk belang te ondersteunen en zo steunen we een aantal verenigingen en instellingen. We maken daar periodiek een keuze in. VV Spaubeek sponsoren we al een paar jaar waarbij hetcontact destijds door Jos Ophelders is gelegd.

Hoe volgt u de club?
“Ik moet bekennen dat ik de club eigenlijk niet volg. Ik heb als ondernemer een drukke agenda en met de zojuistgenoemde hobby’s, zul je begrijpen dat ik niet heel veel tijd heb om wedstrijden te bezoeken”. Desalnietteminhoop ik dat het de club goed gaat. Ik ervaar de omgang als prettig”
Het blijft een komen en gaan van klanten in de showroom. Ik neem, onder dankzegging voor de besteedde tijd,afscheid van een gedreven ondernemer en ben veel wijzer geworden van de kwaliteiten van dit bedrijf. Heb jeeen verbouwing? Denk aan en ga naar Muris!