Sponsor van de maand : MB Belastingadviseurs

·

·

,

Op een woensdagmorgen ga ik naar Beek voor een interview met een belastingadviseur. Dat klinkt gewichtig,maar een eerdere telefoontje om de afspraak te maken met Mieke Boers gaf een beeld van een jovialeonderneemster die bewust tijd neemt voor anderen. En dus zie ik mezelf terug in een mooie spreekkamer ensteekt Mieke Boers geestdriftig van wal.

Wanneer bent u met uw bedrijf gestart?
Op 1 juli 1993 ben ik voor mezelf begonnen, helemaal in mijn eentje. Door overnames is MB Belastingadviseursin de huidige vorm ontstaan en zitten we sinds enige tijd in dit mooie pand in hartje Beek. Na eerderewerkplekken thuis en in Geleen is deze locatie prima. We kunnen onze klanten hier heel goed van dienst zijn enzijn goed bereikbaar. “Als geboren Beeks meisje voelt dit als thuiskomen. We voelen ons hier thuis en werkenhier met groot plezier!”

Ik moet beamen dat het kantoorpand er heel mooi uitziet. Of je er nu als klant verblijft of het is je eigenwerkplek; in beide gevallen een warme omgeving.

Wat doet uw bedrijf, wat zijn specialisaties?
We doen eigenlijk alles. De hoofdtaak ligt in de verzorging van aangiften van zakelijke relaties; denk aan desalarisadministratie en de opmaak van jaarrekeningen, maar ook voor particulieren zijn we beschikbaar. Het gaatons als belastingadviseurs om de advisering naar aanleiding van de ontwikkelingen in bedrijven of gezinnen.Ook zijn we actief bezig met de begeleiding van startende ondernemers. Inzicht en overzicht bieden opfinancieel en fiscaal vlak, dat is ons specialisme. Dit vertaalt zich in heldere rapportages, financiële overzichtenen jaarverslagen.
We begeleiden steeds meer ondernemers en vermogende particulieren in zogenoemde ‘estate planning’: detoekomst van het vermogen na een scheiding, na een pensioen of bij overlijden. MB belastingadviseurs isgespecialiseerd in deze vorm van financiële planning en weet uw wensen fiscaal zo optimaal mogelijk teregelen.
“Juist omdat wij alles weten, kunnen we een goed en onderbouwd advies geven!”

Wat is de kracht van uw bedrijf?
“Onze kracht zit in onze vakkennis en de persoonlijke aanpak. We nemen de tijd voor iedere klant en willen zolaagdrempelig mogelijk ons werk doen. Het is beslist geen uurtje-factuurtje bij ons. Het feit dat de meeste vanonze klanten al jarenlang klant zijn, geeft ons vertrouwen dat onze aanpak de juiste is. Door een goedesamenwerking met andere disciplines, zoals accountant- en notariskantoren, staan wij garant voor eenafgewogen advies, dat verder kijkt”.

Is er een verschil met andere belastingadviseurs?
“Het gaat natuurlijk om een goed onderbouwd advies en op tijd zaken afronden. Maar het feit dat we dit bedrijfmet vrouwen draaiend houden, is voor veel vrouwelijke onderneemsters vaak de reden om voor onzebegeleiding te kiezen. De vrouwelijke touch doet het dus goed, al heb ik in het verleden ook wel gemerkt dat ikme extra moest bewijzen. Gelukkig heb ik die “testen” glansrijk doorstaan!”

Wat maakt het vak zo leuk?
De variatie in soorten klanten en de diverse adviesgebieden maken het leuk. Het contact met mensen en het proactief adviseren vind ik belangrijk.
“Voor een advies maken wij altijd tijd, hoe druk het ook is.” Dat dit niet alleen voor een advies geldt, merk ikzelf als het afgesproken uur verstreken al ruim verstreken is, maar Mieke onverdroten enthousiast blijft vertellenover haar ervaringen in het vak. Tijd is een rekbaar begrip.

Hoe ziet MB Belastingadviseurs er over 5 jaar uit?
Mieke denkt hier even over na. “Over 5 jaar hoop ik dat we nog altijd zijn wat we nu zijn. Ik hoop het nuaanwezige goede gevoel vast te kunnen houden. Ik zie verder groeien in aantal klanten of werknemers niet alseen doel op zich. Ik wil wel nog meer op eigen initiatief de klanten adviseren over mijn vakgebied. Opvolging iswel nog een punt. Die is nog niet geregeld. Mieke wil nog zeker 7 tot 8 jaar doorgaan. Een geleidelijke ingroeivan een overnemende kandidaat behoort tot de mogelijkheden. “Het pand is groot genoeg. Er staat zelfs al eenwerkkamer ingericht gereed voor een gegadigde””, zo lacht ze.

Wat doet Mieke de hele dag?
Mieke is als Register Belastingadviseur werkzaam en dat betekent dat ze voldoet aan de kwaliteitseisen diedeberoepsvereniging aan haar stelt en dit is dus ook een kwaliteitswaarborg. Naast het vele advieswerk heeftMieke veel te maken met deadlines in het werk en een toenemende wet- en regelgevingsdruk. Dat is niet altijdleuk, maar ze vind dit geen probleem. Mokken hierover heeft geen zin. Ze wil haar klanten goed van dienst tezijn. Daarnaast leest ze ook nog heel wat vakliteratuur weg, want de veranderingen in de belastingwetgeving zijngroot. “Dat maakt het vak ook direct zo leuk en vanwege de vele langjarige klantcontacten vind ik het ookbelangrijk om mijn klanten daar waar nodig ook op de hoogte te houden van eventuele aanpassingen die op hunsituatie betrekking hebben. Daar komen de klanten zélf vaak niet toe en dus lever ik op dat gebied echt eentoegevoegde waarde”.

Wat is de motivatie om onze vereniging te sponsoren?
“Ik sponsor de vereniging om mijn naamsbekendheid te vergroten. In Spaubeek zit een groot aantalondernemers. Ik werk samen met diverse verenigingen in Spaubeek en vind het ook belangrijk om dit te doen.Daarbij zie ik de voetbalvereniging als de grootste vereniging van Spaubeek en is het dus logisch om me hieraante verbinden”.

Hoe volgt Mieke de club?
Bijna niet, zo zegt ze. “Mijn man werkt in continudienst. Het aantal weekeinden dat we samen vrij zijn is perjaar maar beperkt en dan genieten we van andere zaken dan het bijwonen van voetbalwedstrijden. Mijn mankomt uit Noord-Holland en dan is AZ de vereniging waar zijn hart naar uit gaat. Onze dochter en zoonhandballen beiden”.

Welke tips heeft Mieke voor ons?
Op mijn vakgebied verandert veel. Op het gebied van vermogensrecht, estate planning en het per januari 2018 gewijzigde huwelijksvermogensrecht adviseer ik iedereen om een goed advies over deze zaken in te winnenvoordat een besluit genomen wordt. Daarvoor staat onze deur open en uiteraard zijn ook ondernemers van hartewelkom. Kom eens praten en zien wat MB Belastingadviseurs voor jullie kan betekenen.”

Ik dank Mieke hartelijk voor haar tijd en ga terug naar huis. Een menselijke belastingadviseur bestaat.