Sponsor van de maand – Kinderdagverblijf Kekimy

·

·

,

Deze maand is kinderdagverblijf Kekimy in Spaubeek onzesponsor van de maand. Kekimy is een kinderdagverblijfgeboren uit een uit de hand gelopen hobby. Van oppassen openkele kinderen in de woonkamer naar een volwaardig engecertificeerde kinderopvang. Vooral de warmte en depersoonlijke aandacht voor de kinderen is bijzonder. LeonieSchumacher is de eigenaar en verteld vol trots over haargastouderschap en Kekimy. Sinds een jaar is Kekimysponsor van VV Spaubeek en voor de komende maand ookonze sponsor van de maand.

Hoe bent u op het idee gekomen om een kinderdagverblijf inSpaubeek op te richten?
‘Voorheen heb ik altijd bij Ger Pfennings gewerkt. Als ik mijn zoon naar het kinderdagverblijf bracht schrok ikvaak van de onpersoonlijke werkwijze. Ik kreeg toen de kans om bij een gezin te gaan oppassen waarbij ik mijnzoon ook kon meenemen. Dit heb ik toen gedaan en dit beviel mij erg goed. In 1999 ben ik van thuis uitbegonnen met 7 kinderen in de woonkamer’.

Hoe lang bestaat Kekimy nu?
‘Kekimy bestaat nu 15 jaar. Er is veel veranderd in die jaren. De woonkamer werd al snel te klein en wij hebbeninmiddels twee keer aangebouwd. Dit is een gevolg van het succes want het aantal kinderen is behoorlijkgegroeid. Maar de aanbouw heeft ons ook veel meer mogelijkheden gegeven zoals een aparte speelruimte voorde kinderen’.

Waar staat de naam Kekimy voor?
‘Dit is een samenvoeging van de namen van mijn kinderen Kevin en Kimberly. De naam heeft mijn manoverigens bedacht’.

Wat zijn de openingstijden?
‘Kinderen kunnen bij ons de hele week terecht van maandag tot en met vrijdag en van s’morgens vroeg tot 18:30uur. Ik probeer mij zoveel mogelijk aan te passen aan de wensen van de ouders. Als ouders een keer heel vroegwillen afspreken of niet op tijd terug zijn dan maak ik een uitzondering. Wij werken ook op uurbasis zodat eenkind geen hele dag hoeft te komen en de ouders per uur betalen’.

In welke leeftijdscategorie zitten de kinderen?
‘Wij verzorgen de opvang voor kinderen tot en met 4 jaar. Dit is een bewuste keuze omdat je de kinderen nu de hele dag hier hebt. Eerder hadden wij kinderen van alle leeftijden en bracht ik de oudere kinderen met eenbolderkar naar school. Omdat wij steeds meer kinderen opvingen werd dit steeds lastiger’.

Hoeveel kinderen komen er momenteel bij Kekimy?
‘Op dit moment hebben wij 11 kinderen die verdeeld komen over 5 dagen. Dit zijn voornamelijk Spaubeeksekinderen maar wij hebben ook vaker kinderen uit omliggende dorpen, zelfs tot in Stein of bijvoorbeeldHoensbroek. Ouders weten ons meestal te vinden door mond-op-mond reclame’.

Is dit ook een reden om onze voetbalvereniging te sponsoren?
‘Ja precies wij moeten het echt hebben van mond-op-mond reclame en daarom is naamsbekendheid ergbelangrijk. Er komen immers veel jonge ouders en kinderen bij VV Spaubeek en wij kunnen best wat nieuwe aanwas gebruiken’.

Hoe lang zijn jullie nu sponsor van VV Spaubeek?
‘Wij hebben sinds 1 jaar een reclamedoek langs het hoofdveld. Naast eerder genoemde reden steunen wij ookgraag een Spaubeekse vereniging’.

Wat is uw link met de voetbalvereniging en voetbal in het algemeen?
‘Mijn dochter heeft in het verleden bij VV Spaubeek gevoetbald en mijn zoon voetbalt er nog steeds. Daarnaastis opa Toon Schumacher natuurlijk een van VV Spaubeeks grootste fans. Mijn zoon Kevin gaat nu de stap naarde senioren maken. Hij voetbalt al sinds zijn 5e, is een paar jaar gestopt maar op zijn 12e jaar weer begonnen.Het bevalt hem erg goed al is het ook erg druk aangezien hij ook heel actief is bij de scouting. Ik ga af en toeeens een wedstrijdje bij Kevin kijken. Mijn dochter voetbalt bij Caesar en ook ik zelf heb jarenlang gevoetbald.Bij Nijswieler en GSV’28 heb ik in totaal zo’n 15 jaar gevoetbald waarbij ik het zelfs tot de hoofdklasse heb geschopt.
Er zijn ook tal van voetballers die hun kinderen bij ons hebben ondergebracht. Denk maar eens aan Lien (AlbertLaugs), Femke (Pascal Janssen) en Dani (Sean Cobben)’.

U bent nog regelmatig op het voetbalveld te vinden, wat doet u nog meer in uw vrije tijd?
‘Uiteraard gaat er veel tijd naar mijn gezin; Richard (man) en de kinderen Kevin en Kimberly. Bijna iederweekend ga ik met mijn dochter mee naar de wedstrijden zij voetbalt bij Caesar. Ik ben zelfs meerdere jarenleider geweest van haar elftal. Verder wandel ik graag en dit doe ik samen met een vriendin. En verder gebruik ikde avonden en het weekend natuurlijk voor het huishouden. Koken hoef ik overigens nooit te doen want mijn man kookt heel graag en goed ’.

Waarom zouden ouders voor Kekimy moeten kiezen?
‘Vooral door de persoonlijke aandacht voor de kinderen onderscheiden wij ons. Ook hebben de ouders altijd 1aanspreekpunt omdat ik alleen werk. Door de persoonlijke aandacht en het feit dat er één gezicht is voor zowelkinderen als ouders kun je echt kwaliteit leveren. Extra aandacht geef ik bijvoorbeeld aan het zindelijk wordenvan kinderen en het leren samen spelen. Er ontstaat al snel een vertrouwensband met de kinderen. Kinderenkunnen boven apart slapen aangezien wij beschikken over drie aparte slaapkamers. Ook de flexibiliteit is denk ikeen grote pré. Ik probeer mij zoveel mogelijk aan te passen aan de wensen van de ouders’.

U verteld vol passie over uw werk wat maakt het nu zo’n mooi werk?
‘Het is heel dankbaar werk om kinderen plezier en geborgenheid te kunnen geven. Het geeft mij een goed gevoelals kinderen zich hier thuis voelen en hoe klein kinderen ook zijn je krijgt toch een bepaalde band met ze.Daarnaast kun je ook echt wat bijbrengen en een rol spelen in de opvoeding’.